Loading...

Warsztaty Biznesowe

załóż własną firmę

VII edycja

START
Marzec 2018

Zapisy do VII edycji Warsztatów Biznesowych - załóż własną firmę rozpoczęte!!!

Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę to szkolenia przygotowujące do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie studentom/absolwentom różnych kierunków studiów zdobywania wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś możliwość poznawania osób myślących poważnie o własnym biznesie i nawiązywania współpracy na wielu płaszczyznach.

Edycji

Godzin warsztatów

Przeszkolonych

Spotkań z ludźmi biznesu

Trenerzy

Bartłomiej Cieszyński

Dyrektor Marketingu WSIiZ

Bartłomiej Cieszyński

Dyrektor Marketingu WSIiZ

Tomasz Pisarek

Starszy wykładowca WSIiZ, analityk w Zespole ds. badań edukacyjnych, Członek Zespołu ds. Gier Decyzyjnych

Tomasz Pisarek

Starszy wykładowca WSIiZ, analityk w Zespole ds. badań edukacyjnych, Członek Zespołu ds. Gier Decyzyjnych

Artur Chmaj

Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ

Artur Chmaj

Dyrektor Centrum Innowacji i PrzedsiębiorczościWSIiZ

Dariusz Baran

Dyrektor Oddział Banku Zachodniego WBK

Dariusz Baran

Dyrektor Oddział Banku Zachodniego WBK

Dawid Rojek

Przedsiębiorca, właściciel firmy Dawid Rojek Wedding Photography

Dawid Rojek

Przedsiębiorca, właściciel firmy Dawid Rojek Wedding Photography

Program warsztatów

Bartłomiej Cieszyński

Współczesne strategie biznesowe- 8 godz.

 • Analiza produktu/usług pod kątem korzyści dla klienta
 • Określenie potencjalnych klientów
 • Strategie dotarcia do klienta
 • Sposoby perswazji w kontaktach z klientami
 • Obsługa posprzedażowa i budowanie lojalności

Warsztaty dot. biznesplanu: definiowanie celów strategicznych dla swojego biznesu w horyzoncie średniookresowym i długookresowym
Dawid Rojek

Skuteczny marketing w małej firmie - 8 godz.

 • Standardy marketing mix
 • Wykorzystanie Internetu w marketingu biznesu
 • Nowoczesne modele biznesu (b2b, b2c)
 • Nowoczesne technologie w usprawnieniu funkcjonowania biznesu

Warsztaty dot. biznesplanu: przygotowanie planu wykorzystania nowych technologii w planowanych biznesach
Dariusz Baran

Źródła finansowania biznesu - 8 godz.

 • Generalne tendencje finansowania nowego biznesu w skali światowej
 • Dotacje na start i rozwój biznesu
 • Fundusz wysokiego ryzyka tzw. seedcapital/venture capital/business angels
 • Kredyt bankowy oraz fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych
 • Planowanie nakładów, kosztów i przychodów planowanego przedsięwzięcia

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie możliwych źródeł finansowania dla swojego biznesu, przygotowanie planu finansowego oraz analiza opłacalności pomysłu
Tomasz Pisarek

Symulacja biznesowa - 12 godz.

 • Planowanie strategiczne i analiza danych rynkowych w szybko zmieniającym się otoczeniu
 • Uczenie się sposobu ponoszenia minimalnych nakładów przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań klientów
 • Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • Użycie danych rynkowych i sygnałów od konkurencji w procesie dostosowania planów strategicznych i skupienia się na taktyce biznesowej
 • Sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne)

Warsztaty: wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, praca w zespole, budowanie modelu firmy z wykorzystaniem klocków LEGO
Artur Chmaj

Biznes plan - 8 godz.

 • Kreowanie koncecji biznes planu
 • Praktyczne aspekty tworzenia biznes planu

Warsztaty: wykorzystanie praktycznej wiedzy przy skutecznego biznes planu

Patronaty

Partnerzy
Ceny

380 PLN

Studenci WSIiZ

 • Dodatkowa specjalność
 • Certyfikat Marketplace
 • Dodatkowe punkty do stypendium
 • Biznesplan pomysłu na biznes

380 PLN

Absolwenci WSIiZ

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu warsztatów
 • Certyfikat Marketplace
 • Praktyczna wiedza
 • Biznesplan pomysłu na biznes

380 PLN

Spoza WSIiZ

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu warsztatów
 • Certyfikat Marketplace
 • Praktywczna wiedza
 • Biznesplan pomysłu na biznes
Zapisz się

Zapisy trwają do 15.03.2018

Kontakt


Artur Chmaj


35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, Pokój RA41/B Tel.: (17) 866 1120 E-mail: achmaj@wsiz.rzeszow.pl


Biuro Warsztatów Biznesowych


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Sucharskiego 2, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, pokój 41 35-225 Rzeszów