Loading...

Warsztaty Biznesowe

załóż własną firmę

VI edycja

START
Listopad 2016

Zapisy do VI edycji Warsztatów Biznesowych - załóż własną firmę rozpoczęte!!!

Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę to szkolenia przygotowujące do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie studentom/absolwentom różnych kierunków studiów zdobywania wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś możliwość poznawania osób myślących poważnie o własnym biznesie i nawiązywania współpracy na wielu płaszczyznach.

Edycji

Godzin warsztatów

Przeszkolonych

Spotkań z ludźmi biznesu

Trenerzy

Marcin Zaborowski

Marcin prowadzi warsztaty z nowoczesnego marketingu

Marcin Zaborowski

Dyrektor marketingu FEB

Marta Czyżewska

Marta prowadzi warsztaty z kreowania koncepcji biznesu

Marta Czyżewska

Właściciel w Training, Research & Development

Wojciech Pitura

Wojciech prowadzi warsztaty z wykorzystaniem symulacji biznesowej Marketplace

Wojciech Pitura

Kierownik warsztatów biznesowych - załóż własną firmę

Elżbieta Szczepaniak

Elżbieta prowadzi warsztaty z podstaw prawnych działalności gospodarczej

Elżbieta Szczepaniak

Kierownik w International Office WSIiZ

Agnieszka Tomaka

Agnieszka prowadzi warsztaty z rachunkowości małej firmy

Agnieszka Tomaka

Inspektor Urzędu Miasta

Bartłomiej Cieszyński

Bartłomiej prowadzi warsztaty z kreowania strategii biznesowej

Bartłomiej Cieszyński

Z-ca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ

Monika Smaczna-Krzewińska

Monika prowadzi warsztaty ze źródeł finansowania biznesu

Monika Smaczna

Ekspert ds. badawczo-konsultingowych w EEN

Program warsztatów

Marta Czyżewska

Kreowanie koncepcji biznesu - 10 godz.

 • Źródła pomysłu na biznes, cechy przedsiębiorcze – trening przedsiębiorczości
 • Generowanie atrakcyjnych pomysłów biznesowych – warsztaty kreatywności
 • Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu - wybór najlepszych pomysłów i przygotowanie wstępnych koncepcji biznesu
 • Od wstępnej koncepcji biznesu do biznes planu

Warsztaty dot. biznesplanu: opracowanie wstępnej koncepcji własnego biznesu
Elżbieta Szczepaniak

Podstawy prawne działalności gospodarczej - 15 godz.

 • Ograniczenia swobody działalności gospodarczej (koncesje, licencje, zezwolenia, działalność regulowana)
 • Formy prawne działalności gospodarczej
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Podstawowe umowy w działalności gospodarczej (umowa spółki, zatrudnianie pracowników, umowa najmu itp.)

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie formy prawnej planowanego przedsięwzięcia, formalności związanych z wybranym rodzajem działalności
Bartłomiej Cieszyński

Kreowanie strategii biznesowej - 10 godz.

 • Analiza produktu/usług pod kątem korzyści dla klienta
 • Określenie potencjalnych klientów
 • Strategie dotarcia do klienta
 • Sposoby perswazji w kontaktach z klientami
 • Obsługa posprzedażowa i budowanie lojalności

Warsztaty dot. biznesplanu: definiowanie celów strategicznych dla swojego biznesu w horyzoncie średniookresowym i długookresowym
Marcin Zaborowski

Nowoczesny marketing - 15 godz.

 • Standardy marketing mix
 • Wykorzystanie Internetu w marketingu biznesu
 • Nowoczesne modele biznesu (b2b, b2c)
 • Nowoczesne technologie w usprawnieniu funkcjonowania biznesu

Warsztaty dot. biznesplanu: przygotowanie planu wykorzystania nowych technologii w planowanych biznesach
Monika Smaczna-Krzewińska

Źródła finansowania biznesu - 10 godz.

 • Generalne tendencje finansowania nowego biznesu w skali światowej
 • Dotacje na start i rozwój biznesu
 • Fundusz wysokiego ryzyka tzw. seedcapital/venture capital/business angels
 • Kredyt bankowy oraz fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych
 • Planowanie nakładów, kosztów i przychodów planowanego przedsięwzięcia

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie możliwych źródeł finansowania dla swojego biznesu, przygotowanie planu finansowego oraz analiza opłacalności pomysłu
Anna Jakubowska

Rachunkowość małej firmy - 10 godz.

 • Opodatkowanie działalności przedsiębiorstw podatkiem dochodowym
 • Zasady prowadzenia księgi podatkowej przychodów i rozchodów
 • Dokumentacja, ewidencja i rozliczanie w podatku VAT
 • Obowiązki publiczno-prawne pracodawcy jako płatnika
 • Sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne)
 • Podstawowa analiza wskaźnikowa

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie optymalnej formy opodatkowania, formy dokumentacji do celów podatku dochodowego i VAT oraz innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników
Wojciech Pitura

Symulacja biznesowa - 18 godz. oraz Lego Serious Play - 5 godz.

 • Planowanie strategiczne i analiza danych rynkowych w szybko zmieniającym się otoczeniu
 • Uczenie się sposobu ponoszenia minimalnych nakładów przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań klientów
 • Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • Użycie danych rynkowych i sygnałów od konkurencji w procesie dostosowania planów strategicznych i skupienia się na taktyce biznesowej
 • Sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne)

Warsztaty: wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, praca w zespole, budowanie modelu firmy z wykorzystaniem klocków LEGO

Patronaty

Partnerzy
Ceny

600 PLN

Studenci WSIiZ

 • Dodatkowa specjalność
 • Certyfikat Marketplace
 • Dodatkowe punkty do stypendium
 • Biznesplan pomysłu na biznes

600 PLN

Absolwenci WSIiZ

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu warsztatów
 • Certyfikat Marketplace
 • Praktyczna wiedza
 • Biznesplan pomysłu na biznes

600 PLN

Spoza WSIiZ

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu warsztatów
 • Certyfikat Marketplace
 • Praktywczna wiedza
 • Biznesplan pomysłu na biznes
Zapisz się

Zapisy trwają do 06.11.2016

Kontakt

Wojciech Pitura

35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, Pokój RA41
Tel.: (17) 866 1209
E-mail: wpitura@wsiz.rzeszow.pl