Loading...

Warsztaty Biznesowe

załóż własną firmę

VII edycja

START
Grudzień 2017

Zapisy do VII edycji Warsztatów Biznesowych - załóż własną firmę rozpoczęte!!!

Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę to szkolenia przygotowujące do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie studentom/absolwentom różnych kierunków studiów zdobywania wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś możliwość poznawania osób myślących poważnie o własnym biznesie i nawiązywania współpracy na wielu płaszczyznach.

Edycji

Godzin warsztatów

Przeszkolonych

Spotkań z ludźmi biznesu

Trenerzy

Marta Czyżewska

Właściciel w Training, Research& Development dr Marta Czyżewska

Marta Czyżewska

Właściciel w Training, Research& Development dr Marta Czyżewska

Bartłomiej Cieszyński

Dyrektor Marketingu WSIiZ

Bartłomiej Cieszyński

Dyrektor Marketingu WSIiZ

Tomasz Pisarek

Starszy wykładowca WSIiZ, analityk w Zespole ds. badań edukacyjnych, Członek Zespołu ds. Gier Decyzyjnych

Tomasz Pisarek

Starszy wykładowca WSIiZ, analityk w Zespole ds. badań edukacyjnych, Członek Zespołu ds. Gier Decyzyjnych

Artur Chmaj

Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ

Artur Chmaj

Dyrektor Centrum Innowacji i PrzedsiębiorczościWSIiZ

Olga Golonka

Marketing Manager w Mobitouch sp. z o.o.

Olga Golonka

Marketing Manager w Mobitouch sp. z o.o.

Palcowska Ewa

Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego dr. Olgierda Łunarskiego

Palcowska Ewa

Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego dr. Olgierda Łunarskiego

Baran Dariusz

Dyrektor Oddział Banku Zachodniego WBK

Baran Dariusz

Dyrektor Oddział Banku Zachodniego WBK

Drabik Dorota

Biuro Rachunkowe Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "Doradca" Dorota Drabik

Drabik Dorota

Biuro Rachunkowe Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "Doradca" Dorota Drabik

Program warsztatów

Marta Czyżewska

Przedsiębiorca i pomysł na biznes - 10 godz.

 • Źródła pomysłu na biznes, cechy przedsiębiorcze – trening przedsiębiorczości
 • Generowanie atrakcyjnych pomysłów biznesowych – warsztaty kreatywności
 • Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu - wybór najlepszych pomysłów i przygotowanie wstępnych koncepcji biznesu
 • Od wstępnej koncepcji biznesu do biznes planu

Warsztaty dot. biznesplanu: opracowanie wstępnej koncepcji własnego biznesu
Palcowska Ewa

Podstawy prawne działalności gospodarczej - 15 godz.

 • Ograniczenia swobody działalności gospodarczej (koncesje, licencje, zezwolenia, działalność regulowana)
 • Formy prawne działalności gospodarczej
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Podstawowe umowy w działalności gospodarczej (umowa spółki, zatrudnianie pracowników, umowa najmu itp.)

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie formy prawnej planowanego przedsięwzięcia, formalności związanych z wybranym rodzajem działalności
Bartłomiej Cieszyński

Kreowanie strategii biznesowej - 10 godz.

 • Analiza produktu/usług pod kątem korzyści dla klienta
 • Określenie potencjalnych klientów
 • Strategie dotarcia do klienta
 • Sposoby perswazji w kontaktach z klientami
 • Obsługa posprzedażowa i budowanie lojalności

Warsztaty dot. biznesplanu: definiowanie celów strategicznych dla swojego biznesu w horyzoncie średniookresowym i długookresowym
Olga Golonka

Skuteczny marketing w małej firmie - 15 godz.

 • Standardy marketing mix
 • Wykorzystanie Internetu w marketingu biznesu
 • Nowoczesne modele biznesu (b2b, b2c)
 • Nowoczesne technologie w usprawnieniu funkcjonowania biznesu

Warsztaty dot. biznesplanu: przygotowanie planu wykorzystania nowych technologii w planowanych biznesach
Baran Dariusz

Źródła finansowania biznesu - 10 godz.

 • Generalne tendencje finansowania nowego biznesu w skali światowej
 • Dotacje na start i rozwój biznesu
 • Fundusz wysokiego ryzyka tzw. seedcapital/venture capital/business angels
 • Kredyt bankowy oraz fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych
 • Planowanie nakładów, kosztów i przychodów planowanego przedsięwzięcia

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie możliwych źródeł finansowania dla swojego biznesu, przygotowanie planu finansowego oraz analiza opłacalności pomysłu
Drabik Dorota

Rachunkowość małej firmy - 10 godz.

 • Opodatkowanie działalności przedsiębiorstw podatkiem dochodowym
 • Zasady prowadzenia księgi podatkowej przychodów i rozchodów
 • Dokumentacja, ewidencja i rozliczanie w podatku VAT
 • Obowiązki publiczno-prawne pracodawcy jako płatnika
 • Sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne)
 • Podstawowa analiza wskaźnikowa

Warsztaty dot. biznesplanu: określenie optymalnej formy opodatkowania, formy dokumentacji do celów podatku dochodowego i VAT oraz innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników
Tomasz Pisarek

Symulacja biznesowa - 18 godz.

 • Planowanie strategiczne i analiza danych rynkowych w szybko zmieniającym się otoczeniu
 • Uczenie się sposobu ponoszenia minimalnych nakładów przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań klientów
 • Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • Użycie danych rynkowych i sygnałów od konkurencji w procesie dostosowania planów strategicznych i skupienia się na taktyce biznesowej
 • Sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne)

Warsztaty: wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, praca w zespole
Artur Chmaj

Biznes plan - 5 godz.

 • Kreowanie koncecji biznes planu
 • Praktyczne aspekty tworzenia biznes planu

Warsztaty: wykorzystanie praktycznej wiedzy przy skutecznego biznes planu

Patronaty

Partnerzy
Ceny

600 PLN

Studenci WSIiZ

 • Dodatkowa specjalność
 • Certyfikat Marketplace
 • Dodatkowe punkty do stypendium
 • Biznesplan pomysłu na biznes

600 PLN

Absolwenci WSIiZ

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu warsztatów
 • Certyfikat Marketplace
 • Praktyczna wiedza
 • Biznesplan pomysłu na biznes

600 PLN

Spoza WSIiZ

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu warsztatów
 • Certyfikat Marketplace
 • Praktywczna wiedza
 • Biznesplan pomysłu na biznes
Zapisz się

Zapisy trwają do 15.12.2017

Kontakt

Tomasz Pulewski


35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, Pokój RA41 Tel.: (17) 866 1121 E-mail: tpulewski@wsiz.rzeszow.pl


Artur Chmaj


35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, Pokój RA41/B Tel.: (17) 866 1120 E-mail: achmaj@wsiz.rzeszow.pl


Biuro Warsztatów Biznesowych


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Sucharskiego 2, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, pokój 41 35-225 Rzeszów