Bartłomiej Cieszyński

Dyrektor Marketingu WSIiZ

Menedżer w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse) oraz uczestnik licznych kursów z zarządzania zespołami ludzkimi w Polsce i zagranicą. W latach 2013-2017 r. Z-ca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.