Artur Chmaj

Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ

Asystent w UMCS Lublin, Filia w Rzeszowie (1993 –2001); asystent w Uniwersytecie Rzeszowskim (2001-2005); Asystent- wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie (1998-2013); Dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Małopolskiego Instytutu Gospodarczego w Rzeszowie oraz Wiceprezes Zarządu (od 1996 r. – nadal); Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polsko-Włoskiej Agencji Rozwoju Podkarpacie Sp. z o.o. (2002-2006); Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie Prezes Zarządu oraz likwidator Economica Sp. z o.o. (2004-2014); Główny księgowy – kwestor w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie (2008-2016); specjalista ds. rozliczeń finansowych i controllingu w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A (2013-2014); Doradca ds. ekonomii społecznej w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A (2015) Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (2016 – obecnie)
Specjalista w zakresie finansów i rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowej, controllingu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz innowacyjności przedsięwzięć gospodarczych, specjalista w przygotowywaniu i realizowaniu projektów finansowanych ze środków UE, nauczyciel akademicki, trener, konsultant, doradca, członek organów spółek prawa handlowego, dyrektor wyodrębnionych komórek organizacyjnych szkół wyższych.