Elżbieta Szczepaniak

Kierownik International Office WSIiZ

Elżbieta interesuje się szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Jest absolwentką WSIiZ na kierunku Ekonomia i UJ – filologia angielska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ekonomicznych i finansowych w języku polskim i angielskim oraz szkolenia z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest koordynatorem i trenerem Instytutu Przedsiębiorczości Cisco przy WSIiZ i opiekunem Koła Naukowego Przedsiębiorczości.