Monika Smaczna-Krzewińska

Ekspert ds. badawczo-konsultingowych w EEN

Monika interesuje się zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością, innowacyjnością oraz źródłami finansowania przedsiębiorstw w ramach funduszy UE. Ponadto w zakresie jej zainteresowań leży internacjonalizacja przedsiębiorstw. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Europeistyka, a następnie Ekonomia, ze specjalnością Studia Europejskie. Na co dzień zajmuje się wsparciem doradczym firm sektora MŚP w województwie podkarpackim. Prywatnie interesuje się muzyką, dobrą książką i sportem.